НУШ + пілот 5-9

Картинки по запросу нуш

Діагностика

Нормативне забезпечення

 1. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) "Про основні компетенції для навчання протягом усього життя" від 18 грудня 2006 року.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій".
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року".
 4. Концепція Нової української школи (презентація, посібник).
 5. Закон України "Про освіту"
 6. Державний стандарт початкової освіти.
 7. Проект типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою.
 8. Розпорядження КМУ № 903-р від 13.12.2017 року "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»".
 9. Учителям фізкультури та музики першачків НУШ не обов’язково підвищувати кваліфікацію.
 10. Наказ МОН від 15.01.2018 № 34 “Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи”.
 11. Професійний стандарт „Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”.
 12. Наказ МОН України від 22.01.2018  № 74 "Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів".
 13. Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу 1 класів НУШ.
 14. Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу (До листів МОН від18.05.2018 № 2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255).
 15. Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей.
 16. Оцінювання навчальних досягнень учнів НУШ.
 17. Рамка цифрової компетентності для громадян України.
 18. Рамка компетентностей для культури демократії: модель, дескриптори, методика.
 19. НОВАУКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПРОСТІР ЗДОРОВ’Я. Збереження та зміцнення здоров’я у закладах загальної середньої освіти. Результати освітнього компоненту Проекту МОЗ-ВООЗ Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні.
 20. Індекс здоров'я школи.  Базова оцінка пілотних загальноосвітніх навчальних закладів освітнього компоненту проекту ВООЗ.  Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні.

Інформаційні ресурси 

Пілот НУШ 5-9 класи

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2021 року № 406 "Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».
 2. Державний стандарт базової середньої освіти (застосовується з 1 вересня 2022 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).
 3. Наказ МОН від 19.02.2021 № 235 “Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти”.
 4. Модельні навчальні програми (Інститут модернізації змісту освіти).
 5. Всеукраїнський серпневий форум «Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху» (18-19 серпня 2021), приурочений 30-річчю Незалежності України: Стратегічна сесія «Здорова нація - здорова Україна»: частина 1  (теорія); частина 2 (практика, модуль "Дитяча легка атлетика"); частина 3  (практика, модуль "Cool Games"); частина 4.1 (практика, модулі: "Самбо", "Хортинг", "Чирлідинг"); частина 4.2 (практика, модулі: "Корфбол", "Флорбол", "Фризбі"); частина 4.3 (практика, модулі: "Бадмінтон", "Футбол", "Легка атлетика"); частина 4.4 (практика, модулі: "Регбі 5", "Петанк", "Гандбол"); частина 5 (практика - проведення уроків фізичної культури з використанням модулів варіативної частини навчальної програми).
 6. Круглий стіл «Новій українській школі – нова фізична культура» (30.07.2021 р.): презентація модельної програми з фізичної культури (з 15 хв. 30 с.).
 7. Навчальний вебінар «Впровадження модельної програми з фізичної культури в НУШ» для закладів загальної середньої освіти (13 вересня 2021 року).
 8. Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
 9. Дослідження щодо стану реалізації НУШ в пілотних закладах освіти: Інформаційно-аналітичні матеріали (2021 р.).
 10. Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи: Інформаційно-аналітичні матеріали (2021 р.).
 11. Базове моніторингове дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти: Інформаційно-аналітичні матеріали (2021 р.).
 12. Загальнодержавне моніторингове дослідження впровадження реформи НУШ: Інформаційно-аналітичні матеріали (2021 р.). 

Запроваджуємо нову фізичну культуру у 5-9 класах НУШ

 1. Програма підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти «Нова українська школа: крок у майбутнє» (очна / дистанційна форма навчання, 30 год. / 1 кредит ECTS).
 2. Упровадження НУШ на рівні базової середньої освіти (Худенко О.М.).
 3. Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти (Бардачева О.С.).
 4. Діяльнісний підхід до фізичного виховання учнів НУШ (Моїсеєв С.О.).
 5. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної
  культури (Моніч В.В.).
 6. Реалізація інтегрованого підходу на уроках фізичної культури у НУШ (Ошурко Ю.М.).
 7. Інклюзивна освіта (Примакова В.В.).
 8. Шаблон плану-графіку розподілу навчального матеріалу уроків фізичної культури у НУШ (Моїсеєв С.О.).
 9. Використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання (Моїсеєв С.О.).
 10. Шаблон Гугл форми для опитування учнів щодо вибору варіативних модулів модельної програми з фізичної культури у І (ІІ, ІІІ, ІV) чверті (триместру).

Актуальне програмне та навчально-методичне забезпечення

 1. Переліки навчальної літератури та програм у 2022/2023 навчальному році.
 2. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1-2 клас
 3. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 1-2 клас
 4. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3-4 клас
 5. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 3-4 клас
 6. Модельна навчальна програма«Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти(автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В.,Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші)«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»наказ Міністерства освіти і науки України від 17.08.2022 року № 752 (у 2022/2023 навчальному році навчаються лише 5 класи).
 7. Фізична культура 6 – 9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698)
 8. Фізична культура 10 – 11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698).
 9. Фізична культура 10 – 11 класи. Профільний рівень. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698).
 10. Опис ключових змін до навчальних програм (1-4 класи).
 11. Ключові зміни в оновлених навчальних програмах 5-9 класів  за результатами обговорення на платформі EdEra та на предметних робочих групах.
 12. Оновлення програм для базової загальної середньої освіти (П. Хобзей).
 13. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів.
 14. Навчально-методичний посібник «Порадник для вчителя Нової української школи».
 15. Інтерактивний посібник-глосарій для вчителів початкових класів.

Матеріали роботи творчої групи вчителів фізичної культури Херсонської області у 2018 році з проблеми: «Розвиток ключових компетентностей учнів 1-4 класів Нової української школи на уроках фізичної культури»

 1. Відеозапис сюжетного уроку фізичної культури у 2 класі НУШ "Шлях на гору Олімп" (Гопкало Любов Григорівна).
 2. Відеозапис сюжетного уроку фізичної культури у 3 класі НУШ (Рогачов Юрій Вікторович).

Матеріали обласного семінару-тренінгу 
та школи перспективного педагогічного досвіду вчителів з теми:
«Розвиток креативного мислення учнів Нової української школи на уроках фізичної культури» (17-19 вересня 2018 р., с.м.т. Велика Лепетиха)

 1. Програма семінару-тренінгу.
 2. Фірмовий блокнот семінару-тренінгу (Зелинко Лариса Миколаївна).
 3. Фото із заходу.
 4. Фотозвіт за креативними пригодами вчителів фізичної культури.
 5. Матеріали тренінгової сесії: "ТРВЗ (Теорія розв'язання винахідницьких завдань) - технологія творчості: презентація та статті" (Примакова Віталія Володимирівна).
 6. Матеріали тренінгової сесії: "Педагогічний інструментарій розвитку креативного мислення учнів Нової української школи на уроках фізичної культури: презентація, опорна схема, технологічна карта" (Моїсеєв Сергій Олександрович).
 7. Матеріали тренінгової сесії: "Аналіз уроку фізичної культури" (Моїсеєв Сергій Олександрович).
 8. Методичний воркшоп: "Steam-освіта як дієвий інструмент Нової української школи" (Зеленко Лариса Миколаївна).
 9. Урок фізичної культури у 6 класі з теми: "Розвиток креативного мислення учнів засобами футболу" (Рогачов Юрій Вікторович).
 10. Урок фізичної культури у 7 класі з теми: "Розвиток креативного мислення учнів засобами волейболу" (Сапронова Юлія Володимирівна).
 11. Майстер-клас: "Секрети підготовки команди до участі у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі "Козацький гарт"" (Моніч Василь Васильович).
 12. Майстер-клас: "Розвиток креативного мислення учнів засобами гандболу" (Сапронова Юлія Володимирівна).
 13. Майстер-клас: "Розвиток креативного мислення учнів засобами акробатики" (Гопкало Любов Григорівна).
 14. Майстер-клас: "Розвиток креативного мислення учнів засобами петанку" (Шаніна Олена Володимирівна).

Матеріали обласного семінару-тренінгу з теми:
«Компетентнісний підхід до фізичного виховання учнів
у Новій українській школі» (24-26 вересня 2018 р., м. Скадовськ)

 1. Програма семінару-тренінгу.
 2. Бінарний урок фізичної культури у 5 класі (Савонік Олена Вікторівна, Казьміна Вероніка Михайлівна):
  - конспект;
 3. Урок фізичної культури з елементами легкої атлетики у 10 класі (Коршун Олександр Михайлович):
  - конспект;
  - відеозапис фрагменту уроку.
 4. Урок фізичної культури у 2 класі Нової української школи (Мазманян Ольга Олександрівна).
  - конспект;
 5. Виступ: "Методичний супровід професійного розвитку вчителів фізичної культури Скадовського району на міжкурсовому етапі" (Білоус Наталія Євгеніївна).
  - презентація;
  - текст виступу.
 6. Тренінгове заняття: "Технологія аналізу уроків фізичної культури через призму вимог Нової української школи" (Моїсеєв Сергій Олександрович):
  - конспект заняття;
  - технологічна карта оцінювання якості уроку фізичної культури у Новій українській школі;
  - технологічна карта оцінювання якості уроку фізичної культури (заключний тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2008" у номінації "Фізична культура").
 7. Тренінгове заняття: "Моделювання розвитку ключових компетентностей учнів на уроках фізичної культури у Новій українській школі" (Моїсеєв Сергій Олександрович):
  - конспект заняття.
 8. Тренінгове заняття: "Нова українська школа: пріоритети та перспективи" (Примакова Віталія Володимирівна):
  - презентація.
 9. Квест: «У пошуках Нового фізичного виховання» (Чепінога Олена Павлівна).
 10. Ранкова зумба для учасників семінару-тренінгу.

Матеріали обласного семінару з теми: «Розвиток ключових компетентностей учнів 1 класів на уроках фізичної культури
у Новій українській школі» (20-21.04.2018 р., м. Херсон)

 1. Програма.              
 2. Технологічна карта оцінювання якості уроку фізичної культури у 1-4 класах Нової української школи.
 3. Урок фізичної культури, спрямований на формування в учнів 1класу екологічної грамотності та здорового способу життя  засобами рухливих ігор (Мазманян О.О.):
  - конспект;
  - відео.
 4. Урок фізичної культури, спрямований на розвиток в учнів 3 класу громадянських компетентностей засобами футболу (Рогачов Ю.В.):
  - конспект;
  - відео.
 5. Теоретичні засади НУШ: пріоритети (презентація).
 6. Презентації перспективного педагогічного досвіду з розвитку ключових компетентностей учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури у Новій українській школі:
 7. - Формування основ підприємницької компетентності та фінансової грамотності учнів початкової школи (Моніч В.В.);
  - Розвиток інформаційно-цифрової компетентності учнів 1 класів на уроках фізичної культури у Новій українській школі (Обозна В.В.);
  - Формування мовної компетентності в учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури у Новій українській школі (Ошурко Ю.М.);
  Розвиток загальнокультурної компетентності учнів початкових класів на уроках фізичної культури (Авраменко О.В.).

Немає коментарів:

Дописати коментар