Методична скарбничка

Шановні колеги! 

Мета цієї сторінки - познайомити вчителів фізичної культури з цікавими, оригінальними та високоефективними фізичними вправами з різних видів спорту. 
Кожен учитель, який прагне до професійних вершин, батьківського визнання та дитячої любові, повинен систематично вивчати перспективний педагогічний досвід колег, у тому числі, переглядаючі відеороліки в мережі Інтернет (YouTube, RuTube та ін.)
Якщо Вам сподобалося відео з фізичними вправами, зробіть наприкінці цієї сторінки у віконці "Дописати коментар" на нього покликання.
Пам'ятаємо, що разом ми сила! 

Монографії, підручники, посібники

 1. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України).
 2. Олімпійська бібліотека на сайті Олімпійської академії України.
 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.
 4. Вільчковський Е.С., Куро О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 428 с.
 5. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Том 1. Київ: Олімпійська література, 2012. - 392 с.
 6. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Том 2. Київ: Олімпійська література, 2012. - 368 с.
 7. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2008. – 272 с.
 8. Шиян Б.М. Теорія та методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2002. – 248 с.
 9. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основытеории и методики физического воспитания; теоретикометодическиеаспекты спорта и профессиональноприкладныхформ физической культуры): Учеб. для интовфиз. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.
 10. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры.  М.: Советский спорт, 2010.  320 с.
 11. Каплінський В. В., Асаулюк І. О. Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури: Навчальний посібник. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. – 294 с.
 12. Ворожейкіна О. М.100 цікавих ідей для проведення уроку. – Х. : Вид. група«Основа», 2011. – 2-ге вид, перероб. – 255, [1] с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
 13. Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі:Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 197с.  
 14. Турчик І. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Європи : монографія / Турчик І. - Дрогобич : Швидкодрук, 2017. - 138 с.
 15. Павлова Ю. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 356 с.
 16. Боднар І. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп : моногр. / Іванна Боднар. - Л. : ЛДУФК, 2014. – 300 c.
 17. Свістельник І. Книговидання та періодична преса у галузі фізичної культури і спорту: [монографія] / Ірина Свістельник. - К.: Кондор, 2010. - 148с.
 18. Дубогай О. Навчання в Русі. Здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі: Методичний посібник. — Київ: Шкільний світ, 2005. - 112 с.

Метод проектів

Аксьонова Олена Петрівна

 1. Аксьонова О. П., Кириленко Л. В. Школа компетентностей на уроках з фізичної культури в початкових класах. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 3 К (97). 2018. 25-32 С.
 2. Аксьонова О. П. Критерії оцінювання інноваційного уроку фізичної культури. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2017. Випуск 3 К (84). 19-32 С.
 3. Аксьонова О. П. Нова фізична культура: система методів навчання. Теорія і методика фізичного виховання. 2011. № 3. 25-31 С.
 4. Аксьонова О. П. Нова фізична культура або школа розумного руху. Теорія і методика фізичного виховання. 2010. № 12. 29-34 С.
 5. Аксьонова О.П. Інтерактивні форми діяльності учнів на уроках фізичної культури. Молода спортивна наука України: Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Т.І. 2007. С.6-12.
 6. Аксьонова О.П., Півненко Ю.В. Сучасні підходи до планування роботи методичних об'єднань фахівців освітньої галузі "Здоров'я та фізична культура".
 7. Аксьонова О.П. Коефіцієнт корисної дії уроку з фізичної культури.
 8. Дихальні вправи з поліетиленовими пакетами.
 9. Вправи з хустинками: І частина.
 10. Вправи з хустинками: ІІ частина.
 11. Вправи з губками для миття посуду та тарілками.
 12. Вправи з мотузками.
 13. Майстер-клас для вчителів фізичної культури. м.Мелітополь (Запорізька область), 25 вересня 2015 року.
 14. Вебінар "Структура сучасного уроку фізичної культури".
 15. Вебінар "Нова фізкультура в Новій українській школі".

Енерджайзери

Рухливі ігри

 1. Молнар М.В., Соломонко О.В., Семаль Н.В. Вправи, ігри та розваги для розвитку рухових якостей: навчальний посібник. Ужгород: Видавництво ТІМРANI. 2009. 27 с.
 2. Твердохліб Ж.О., Погребенник Л.І. Рухливі ігри для сучасної школи: методичні матеріали. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2011. 62 с.
 3. Кругляк О. Рухливі ігри та естафети в школі : посіб. для вчителя / Олег Кругляк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. - 80 с.
 4. Рухливі ігри у фізичному вихованні молодших школярів КМ Огниста, А Огнистий. - Тернопіль: ТДПУ, 2004
 5. Архипова Л.А. Методика преподавания физической культуры в начальной школе Учебное пособие. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. - 264 с.

Стройові вправи та загальнофізична підготовка

Легка атлетика

 1. Комплекс спеціально бігових вправ.
 2. Десять силових вправ для бігунів.
 3. Методика вивчення техніки бігу з низького старту.

Футбол

 1. Принципы "фэйр-плей" - UEFA.
 2. Программа подготовки спортсменов, которую разработали специалисты FIFA с целью снижения травм крупных суставов. 
 3. Індивідуальне тренування з сином: техніка, координація, фінти.
 4. Мастер-класс. Базовые техники и оборона в мини-футболе.
 5. Майстер-клас з футболу від Олександра Твардовського, переможця Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу.

Волейбол

 1. Ідрісова Н.О. План-конспект уроку волейболу для учнів 5 класу.
 2. Волейбольные Крестики-Нолики!
 3. Волейбольные термины.
 4. Волейбол. Интересные упражнения для тренировок.

5 коментарів: