Проблемні питання

 1. Чи можна використовувати програми з позашкільної освіти під час планування роботи у шкільних гуртках?
  У листі МОН України № 1/9-502 від 18.07.13 року "Про навчальні програми з позашкільної освіти" є такий абзац: "Також Міністерством освіти і науки України може надаватися відповідний гриф навчальним програмам з позашкільної освіти, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2003 № 674, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2004 р. за № 100/8699) та тим, які визначають зміст роботи гуртків, творчих об'єднань, секцій, що не забезпечені типовими програмами. Зазначені навчальні програми повинні пройти науково-методичну експертизу у відповідній комісії науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України згідно з Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 р. за № 628/15319). Навчальні програми, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, можуть використовуватися у всіх навчальних закладах системи освіти.".
 2. Відповідь Інститута модернізації змісту освіти МОН України щодо виставлення оцінки з фізичної культури.
  Нормативні документи не дають однозначної відповіді на запитання «Що буде стояти в атестаті з фізичної культури: оцінка чи запис «зараховано», якщо в першому семестрі стоїть оцінка, а в другому семестрі учень був віднесений до спеціальної медичної групи та робиться запис «зараховано».
  Для учнів, що за станом здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп, уроки фізичної культури є обов’язковими. Вони працюють за загальним планом уроку, але виконують вправи з посильним навантаженням і тільки ті, що їм не протипоказані.
  Відповідно до методичних рекомендацій щодо вивчення навчального предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році поточне оцінювання навчальних досягнень учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи здійснюється за такими складовими:
  1. Теоретичні знання загальної та лікувально-оздоровчої спрямованості відповідно до вимог навчальної програми.
  2. Практичні навички прийомів самоконтролю.
  3. Техніка виконання загально-навчального матеріалу (за сприятливих для учнів умов у відповідності до лікарських показань).
  У Вашому випадку рішення щодо виставлення оцінки за ІІ семестр та яка оцінка чи запис буде виставлено в атестаті приймається на засіданні педагогічної ради навчального закладу. Педагогічна рада навчального закладу вивчивши ситуацію, виважено й об’єктивно може підійти до виставлення річної оцінки на користь учня.
 3. Чи потрібно писати ,,ЗАР'' наприкінці І семестру у 1 класі за стандартами НУШ? 
  На теперешній час ведення класного журналу у початковій школі  регулюється двома документами:
  Наприкінці семестрів та навчального року з навчальних предметів, з яких оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально, у журналі у графах «І семестр», «ІІ семестр», «Рік» записується «Зар.» (зараховано). Окремі види перевірок у разі вербального оцінювання (за ведення зошита, діалог, диктант тощо) у журналі словом «Зар.» не фіксують.У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять із фізичної культури, наприкінці семестрів та навчального року робиться запис «Зв.» (звільнений (а)).
  У разі неатестації учня (учениці) через пропуски половини або більшості уроків із навчальних предметів, які оцінюються вербально, робиться запис «Не зар.» (не зараховано). З навчального предмета (предметів), з якого учень (учениця) не атестований, готується завдання на літні канікули за індивідуальною програмою, виконання якої перевіряється перед початком нового навчального року. За результатами перевірки, орієнтовно до 05 вересня включно, у журналі робиться повторний запис про рішення педагогічної ради".
  Більш чітких вказівок та рекомендацій від МОН на сьогодні не має.
  З цього приводу консультувалися з Лотоцькою з МОН. Вона стверджує, що "Зар." можна ставити і не ставити. Це чітко ніде не прописано, тому на розсуд школи.
 4. Хто відповідальний за здоров’я дітей під час уроку фізкультури?

1 коментар:

 1. На сьогоднішній день відповідальність за здоров'я несуть батьки.Також лікарі, які проводять медичний профогляд учнів.Хоча не потрібно знімати повною мірою відповідальність і з вчителя. Який відповідальний за організацію роботи на уроці та дотримання правил безпеки....

  ВідповістиВидалити